dimarts, 11 de març de 2014

Experimentem amb triangles

Aquests dies hem estudiat de forma diferent un apartat de geometria: els triangles. Mitjançant unes consignes hem pogut comprovar quan es podien fer o no triangles en funció de la mesura dels costats i hem après com es deia cadascun dels tres tipus de triangles que hi ha classificant-los segons aquest criteri.
Ha estat molt interessant i serà molt més difícil que se'ns oblidi!!!


1 comentari: